Standard Svensk standard · SS-EN 15022-4:2011

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av tennhalt - Del 4: Medel tennhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the tin content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products.

The method is applicable to products having medium tin mass fractions between 0,2 % and 3,0 %.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 4: Medium tin content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Artikelnummer: STD-82150

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-CEN/TS 15022-4:2006