Standard Svensk standard · SS-EN 14936-2:2006

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av aluminiumhalt - Del 2: FAAS metod

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the aluminium content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products. The method is applicable to products having aluminium mass fractions between 0,010 % and 2,5 %.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of aluminium content - Part 2: FAAS method

Artikelnummer: STD-45703

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-03

Antal sidor: 12