Standard Svensk standard · SS-EN 12893

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av fjädersträcktal

Status: Gällande

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of spiral elongation number

Artikelnummer: STD-27883

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-12

Antal sidor: 11