Standard Svensk standard · SS-EN 12659

Bly och blylegeringar - Olegerat bly

Status: Gällande

Ämnesområden

Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Lead och lead alloys - Lead

Artikelnummer: STD-25878

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-30

Antal sidor: 12