Standard Svensk standard · SS-EN 941:2014

Aluminium och aluminiumlegeringar - Rondeller och rondellämnen för allmän användning - Specifikationer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the particular requirements for wrought aluminium and aluminium alloys in the form of circle or circle stock for general applications. It applies to: - Circles made out of hot or cold rolled circles stock by: - Blanking: thickness 0,2 mm up to including 12 mm and with a diameter up to 1 000 mm; - Sawing or shearing: thickness 0,2 mm up to and including 200 mm with a diameter up to 3 500 mm; - Hot or cold rolled circle stock with a thickness from 0,2 mm up to and including 200 mm and with a width up to 3 500 mm. It does not apply to slugs for impact extrusions or to circle and circle stock for culinary utensils applications which are dealt with in other European Standards.

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Formvaror av icke-järnmetaller (77.150) Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of general applications - Specifications

Artikelnummer: STD-101858

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 941