Standard Svensk standard · SS-EN 755-2:2016

Aluminium och aluminiumlegeringar - Strängpressad stång, rör och profiler - Del 2: Mekaniska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the mechanical property limits resulting from tensile testing applicable to aluminium and aluminium alloy extruded rod/bar, tube and profile.
Technical conditions for inspection and delivery, including product and testing requirements, are specified in EN 755-1. Temper designations are defined in EN 515. The chemical composition limits for these materials are given in EN 573-3.

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 2: Mechanical properties

Artikelnummer: STD-8019545

Utgåva: 4

Fastställd: 2016-03-21

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 755-2:2013