Standard Svensk standard · SS-EN 3998:2007

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T4 or T42 - Sheet and strip 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Status: Gällande

Ämnesområden

Aluminiumprodukter (77.150.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T4 or T42 - Sheet and strip 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Artikelnummer: STD-60850

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-17

Antal sidor: 8