Standard Svensk standard · SS-EN 13981-3:2006

Aluminium och aluminiumlegeringar - Produkter för användning i bärande komponenter i järnvägsapplikationer - Tekniska leveransbestämmelser - Del 3: Gjutgods

Status: Gällande

Ämnesområden

Aluminiumprodukter


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Products for structural railway applications and delivery - Technical conditions for inspection - Part 3: Castings

Artikelnummer: STD-46444

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-22

Antal sidor: 19