Standard Svensk standard · SS-EN 848-1:2007

Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Fräsmaskiner - Del 1: Bordfräsmaskiner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 848-1:2007+A1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 848-1:2007

Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Fräsmaskiner - Del 1: Bordfräsmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument behandlar signifikanta riskkällor, -situationer och riskfyllda händelser enligt listan i avsnitt 4 för stationära och lätt flyttbara manuellt matade bordfräsmaskiner (med eller utan matarverk), i fortsättningen benämnda ”maskin”, avsedda att bearbeta massivt trä, spån- och träfiberskivor samt plywood, även som dessa material i plastlaminerat, fanerat och/eller kantlistat skick då de används på avsett vis och så som tillverkaren har förutsatt.
ANM. 1 För definition av stationär och lätt flyttbar maskin se 3.2.17 och 3.2.18.
Detta dokument gäller inte för:
a) maskin som är utrustad med yttre stödlager;
b) maskin som har kraftdrivet främre rörligt bord för t.ex. tapp- och slitsskärning;
c) handhållen träbearbetningsmaskin, även när den används på annat sätt, t ex. stativmonterad;
ANM. 2 Handhållna motordrivna elverktyg behandlas i EN 60745-1:2003 tillsammans med EN 60745-2-17:2003.
d) fräsmaskin som monteras på bänk, bord eller i stativ i avsikt att fungera som en stationär maskin och som kan lyftas för hand av en person. Stativet kan även utgöra en sammanbyggd del av maskinen med benen nedfällbara.
ANM. 3 Lätt flyttbara motordrivna elverktyg behandlas i EN 61029-1:2000 tillsammans med prEN 61029-2:2002.
Maskin, som har tillverkats före detta dokuments publiceringsdatum som EN, omfattas inte av detta.
ANM. 4 Maskin som omfattas av detta dokument är upptagen under A.7 i bilaga IV i maskindirektivet.

Ämnesområden

Träbearbetningsmaskiner (14.320) Träbearbetningsmaskiner (79.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 848-1:2007

Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Fräsmaskiner - Del 1: Bordfräsmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247

Internationell titel: Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines

Artikelnummer: STD-66824

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-03-08

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 848-1:2007

Ersätter: SS-EN 848-1/A1 , SS-EN 848-1

Ersätts av: SS-EN 848-1:2007+A1:2009