Standard Svensk standard · SS-EN 13411-3:2004+A1:2008

Lininfästningar för stållinor - Säkerhet - Del 3: Presslås

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13411-3:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13411-3:2004+A1:2008

Lininfästningar för stållinor - Säkerhet - Del 3: Presslås
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard deals with the requirements for the ferrule-securing of eyes and endless loops. It also deals with the requirements for ferrules for the ferrule-securing of eyes and endless loops. This European Standard applies to the ferrule-securing of eye terminations formed either by a Flemish eye or turn-back eye and covers ferrules made of non alloy carbon steel and aluminium. This European Standard applies to slings and assemblies using steel wire ropes for general lifting applications up to and including 60mm diameter conforming to EN 12385-4, lift ropes conforming to EN 12385-5 and spiral strand ropes conforming to EN 12385-10. Type testing of ferrule-secured systems and manufacturing quality control requirements are also specified. This European standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to this particular steel wire rope termination when used as intended and under conditions of use which are foreseeable by the manufacturer. This standard applies to terminations of steel wire ropes with ferrules and ferrule-securing which are manufactured after the date of this publication. NOTE One design of ferrule-secured turn-back eye termination using an oval aluminium ferule which satisfies the requirements of this European Standard is given for information in annex A.

Ämnesområden

Lyftredskap (14.270) Klammer, märlor och övriga fästelement (21.060.70) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30) Övrigt (77.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13411-3:2004+A1:2008

Lininfästningar för stållinor - Säkerhet - Del 3: Presslås
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrule and ferrules-securing

Artikelnummer: STD-67862

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-24

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13411-3:2004/AC:2005 , SS-EN 13411-3:2004

Ersätts av: SS-EN 13411-3:2022