Standard Svensk standard · SS-EN 13586:2004+A1:2008

Lyftkranar - Tillträdesleder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13586:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13586:2004+A1:2008

Lyftkranar - Tillträdesleder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar konstruktionskraven för fasta tillträdesleder installerade på lyftkranar.ANM. 1 För andra typer av tillträdesleder är det ett krav att sådan information ska tillhandahållas. Denna Europastandard omfattar tillträdesleder till manöverplatser och alla tillträdesleder som krävs för underhåll, vissa monterings- och demonteringsmoment (se nedan) och nödutgångar.Särskilda instruktioner skall finnas för kranar som är avsedda att monteras och demonteras direkt på en arbetsplats.För de tillträdesleder som då omfattas under själva uppmonteringsarbetet, skall beskrivning finnas i tillämpbara Europeiska standarder för aktuella krantyper.ANM. 2 Särskilda krav för tillträdesleder på särskilda krantyper framgår av den Europastandard som är tillämplig för den aktuella krantypen.Mått som anges i denna standard tar inte hänsyn till säkerhetsavstånden till:— skydd;— relativ rörelse mellan kran och närliggande anordningar;— riskfyllda yttemperaturer;— elutrustningar.De väsentliga risker som behandlas i denna Europastandard finns angivna i paragraf 4.Denna standard gäller inte för lyftkranar som är tillverkade före utgivningsdatumet för CEN:s publicering av denna standard.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13586:2004+A1:2008

Lyftkranar - Tillträdesleder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Access

Artikelnummer: STD-68898

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 13586:2004+A1:2008

Ersätter: SS-EN 13586:2004 , SS-EN 13586:2004

Ersätts av: SS-EN 13586:2020