Standard Svensk standard · SS-EN 16704-3:2016

Järnvägar - Spår - Säkerhet vid arbete i spår - Del 3: Kompetens hos personal relaterad till arbete på eller nära spår

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the activities related to work on or near the railway track and the associated competence profiles of persons who carry out these activities and defines procedures for assessing the competence.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 3: Competences for personnel related to work on or near tracks

Artikelnummer: STD-8023803

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-29

Antal sidor: 40