Standard Svensk standard · SS-EN 16307-5:2013

Industritruckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 5: Kompletterande krav för manuellt drivna truckar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives requirements for the types of industrial trucks specified in the scope of EN ISO 3691-5. This European Standard is intended to be used in conjunction with EN ISO 3691-5. These requirements are supplementary to those stated in EN ISO 3691-5 with the addition of the following hazards: - Electromagnetic compatibility (EMC); - When operating in potentially explosive atmospheres. This European standard partially replaces the following requirements of EN ISO 3691-5: - Electrical requirements This European standard defines supplementary requirements to EN ISO 3691-5: - Protection against crushing, shearing and trapping; - Information for use (instruction handbook and marking). Annex A (informative) contains the list of significant hazards covered by this standard.

Ämnesområden

Industritruckar (14.200) Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Supplementary requirements for pedestrian-propelled trucks

Artikelnummer: STD-89608

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-03

Antal sidor: 20