Standard Svensk standard · SS-EN 1785

Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande fett - Gaskromatografisk/masspektrometrisk analys av 2-alkylcyklobutanoner

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1785:2004

Ämnesområden

Livsmedelstekniska processer (67.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gaschromatographic/Mass spectrometric analysis of 2-alkylcyclobutanones

Artikelnummer: STD-20933

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-27

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN 1785:2004