Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14065:2013

Växthusgaser - Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande (ISO 14065:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies principles and requirements for bodies that undertake validation or verification of greenhouse gas (GHG) assertions.

It is GHG programme neutral. If a GHG programme is applicable, the requirements of that GHG programme are additional to the requirements of this International Standard.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Växthusgaser, SIS/TK 207/AG 02

Internationell titel: Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (ISO 14065:2013)

Artikelnummer: STD-89734

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-04-11

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 14065:2012