Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14049:2012

Miljöledning - Livscykelanalys - Beskrivande exempel på tillämpning av ISO 14044 vid definition av mål och avgränsning samt inventeringsanalys (LCI) (ISO/TR 14049:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14049:2012

Miljöledning - Livscykelanalys - Beskrivande exempel på tillämpning av ISO 14044 vid definition av mål och avgränsning samt inventeringsanalys (LCI) (ISO/TR 14049:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report provides examples about practices in carrying out a life cycle inventory analysis (LCI) as a means of satisfying certain provisions of ISO 14044:2006. These examples are only a sample of the possible cases satisfying the provisions of ISO 14044. They offer “a way” or “ways” rather than the “unique way” for the application of ISO 14044. These examples reflect only portions of a complete LCI study.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14049:2012

Miljöledning - Livscykelanalys - Beskrivande exempel på tillämpning av ISO 14044 vid definition av mål och avgränsning samt inventeringsanalys (LCI) (ISO/TR 14049:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis (ISO/TR 14049:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-87561

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-09-28

Antal sidor: 64

Ersätter: SIS-ISO/TR 14049:2000