Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC/IEEE 42010:2012

System- och programvarukvalitet - Beskrivning av arkitektur (ISO/IEC/IEEE 42010:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the manner in which architecture descriptions of systems are organized and expressed.

This International Standard specifies architecture viewpoints, architecture frameworks and architecture description languages for use in architecture descriptions.

This International Standard also provides motivations for terms and concepts used; presents guidance on specifying architecture viewpoints; and demonstrates the use of this International Standard with other standards.

Ämnesområden

System- och programvarukvalitet (06.030) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Systems and software engineering - Architecture description (ISO/IEC/IEEE 42010:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-85025

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-14

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO/IEC 42010:2007