Standard Ikraftsättning · SS-EN 370

Träskydd - Bestämning av utrotningsverkan för att förhindra utveckling av strimmig trägnagare - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-13314

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-04-29

Antal sidor: 1