Standard Ikraftsättning · SS-EN 1014-1

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Del 1: Metod för provtagning av kreosot

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1014-1:2010

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 1: Procedure for sampling creosote

Artikelnummer: STD-16336

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-10

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 1014-1:2010