Standard Svensk standard · SS-EN 16274:2012

Metoder för analys av allergener - Kvantifiering av misstänkta doftämnesallergener i konsumentprodukter - Steg 1: GC (Gaskromatografi) analys av prov färdiga att injiceras

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16274:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16274:2012

Metoder för analys av allergener - Kvantifiering av misstänkta doftämnesallergener i konsumentprodukter - Steg 1: GC (Gaskromatografi) analys av prov färdiga att injiceras
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a method for the identification and determination of 24 volatile suspected allergens from ready-to-inject cosmetics and raw materials used in cosmetic products and are compatible with GC analysis. This analysis uses GC-MS after sample preparation. The 24 suspected allergens are restricted under Council Directives (7th amendment to the Cosmetic Directive 2003/15/EC).
This European Standard does not include requirements for the preparation of samples in matrices for which direct injection in GC is not feasible.

Ämnesområden

Eteriska oljor (71.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16274:2012

Metoder för analys av allergener - Kvantifiering av misstänkta doftämnesallergener i konsumentprodukter - Steg 1: GC (Gaskromatografi) analys av prov färdiga att injiceras
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik, allergener, skönhetstjänster och estetiska ingrepp, SIS/TK 495

Internationell titel: Methods for analysis of allergens - Quantification of suspected fragrance allergens in consumer products - Step 1: GC analysis of ready-to-inject sample

Artikelnummer: STD-87464

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-15

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN 16274:2021