Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6141:2006

Gasanalys - Certifikatskrav för kalibreringsgaser och gasblandningar (ISO 6141:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6141:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6141:2006

Gasanalys - Certifikatskrav för kalibreringsgaser och gasblandningar (ISO 6141:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ThisInternationalStandardspecifiesrequirementsforcertificatesforpuregasesandforcertificatesforhomogene-ousgasmixturestobeusedascalibrationgases.ThisInternationalStandardspecifiestheminimuminformation(mandatorydata)requiredandadditionalinformation(optionaldata)recommendedforcharacterizingapuregas,orahomogeneousgasmixture,suppliedunderpressureinacylinderorothercontainer.ThisInternationalStandarddoesnotcoverthefieldofsafety-relevantdataandre-latedlabelling.TwodifferentformatsareconsideredfortheinformationspecifiedbythisInternationalStandard:—acertificate,i.e.,adocumentuniquelyrelatedtothecontainer;and—acertificateextract,i.e.,adocumentaffixedtothecontainer.

Ämnesområden

Kemisk analys (71.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6141:2006

Gasanalys - Certifikatskrav för kalibreringsgaser och gasblandningar (ISO 6141:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasanalys, SIS/TK 423/AG 02

Internationell titel: Gas analysis - Requirements for certificates for calibration gases and gas mixtures (ISO 6141:2000)

Artikelnummer: STD-46332

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 6141:2015