Standard Svensk standard · SS-EN 16344:2013

Kosmetika - Analys av kosmetiska produkter - Screening av UV-filter i kosmetiska produkter och kvantitativ bestämning av 10 UV-filter med HPLC

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a multi-screening method using reversed-phase HPLC for the detection of UV-filters listed in the cosmetic regulations. The method is applicable for the quantitative determination of 10 UV-filters, which are mainly used in emulsion-based cosmetic products and sunscreen sprays particularly with regard to the maximum concentration listed in the cosmetic regulation. Other analytical methods for the qualification and quantification of UV-filters may be used if they lead to comparable results.

Ämnesområden

Kemisk analys (71.040.40) Kosmetik, toalettsaker (71.100.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98661

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-09

Antal sidor: 36