Standard Svensk standard · SS-ISO 14865

Skogsmaskiner - Bärbara, bensinmotordrivna röjsågar och grästrimmare med ryggburen drivkälla - Säkerhetskrav och provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11806-2:2011

Ämnesområden

Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna skogsmaskiner, SIS/TK 212

Internationell titel: Machinery for forestry - Portable hand-held brush-cutters and grass-trimmers with backpack-mounted combustion-engine power source - Safety requirements and testing

Artikelnummer: STD-22401

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-24

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN ISO 11806-2:2011