Standard Svensk standard · SS-EN 15428:2007

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av partikelstorleksfördelning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method of determination of particle size distribution in soil improvers and growing media.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of particle size distribution

Artikelnummer: STD-63181

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-20

Antal sidor: 28