Standard Svensk standard · SS-EN 13654-2

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kväve - Del 2: Dumas metod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13654-2

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kväve - Del 2: Dumas metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of nitrogen in soil improvers and growing media. The dry combustion method was developed originally as a manual method by Dumas [5]. Its application is improved greatly due to the use of modern automated equipment and is applicable to all forms of nitrogen.
The method is not applicable to liming materials and preformed materials such as mineral wool slabs and foam slabs.
NOTE The requirements of the standard may differ from the national legal requirements for the declaration of the products concerned.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13654-2

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kväve - Del 2: Dumas metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of nitrogen - Part 2: Dumas method

Artikelnummer: STD-31903

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 9