Standard Svensk standard · SS-EN 13654-1

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kväve - Del 1: Modifierad Kjeldahlmetod

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of nitrogen in soil improvers and growing media. The Kjeldahl method determines ammonium-N, nitrate-N, nitrite-N and organic N content of soil improvers and growing media. Nitrogen in N-N-linkages, N-O-linkages and some heterocyclics (especially pyridine) is only partially determined. [6], [7], [8] The method is not applicable to liming materials and preformed materials such as mineral wool slabs and foam slabs. NOTE The requirements of the standard may differ from the national legal requirements for the declaration of the products concerned.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of nitrogen - Part 1: Modified Kjeldahl method

Artikelnummer: STD-31902

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 11