Standard Svensk standard · SS-EN 13040:2007

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provberedning inför kemiska och fysikaliska analyser, bestämning av torrsubstanshalt, fukthalt och laboratoriedensitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13040:2007

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provberedning inför kemiska och fysikaliska analyser, bestämning av torrsubstanshalt, fukthalt och laboratoriedensitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a routine method for preparing a sample of soil improver or growing media prior to chemical analysis and physical testing. The procedures described herein apply only to those samples that are supplied to a laboratory in the form in which they will be used for their intended purpose.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13040:2007

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provberedning inför kemiska och fysikaliska analyser, bestämning av torrsubstanshalt, fukthalt och laboratoriedensitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density

Artikelnummer: STD-63465

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-10-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13040