Standard Svensk standard · SS-EN 13039:2011

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av halten organiskt material och aska

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13039:2011

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av halten organiskt material och aska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a routine method for determining the organic matter and the ash content of soil improvers and growing media. This method is not applicable to liming materials and preformed materials such as mineral wool slabs and foam slabs. The requirements of the standard may differ from the national legal requirements for the declaration of the products concerned.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13039:2011

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av halten organiskt material och aska
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of organic matter content and ash

Artikelnummer: STD-82218

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-11-21

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13039