Standard Svensk standard · SS-EN 13038:2011

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av elektrisk konduktivitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13038:2011

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av elektrisk konduktivitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies an instrumental method for the routine determination of electrical conductivity in a water extract of a soil improver or growing medium. The determination is carried out to obtain an indication of the content of water soluble electrolytes in either soil improvers or growing media. This method is not applicable to liming materials and preformed materials such as mineral wool slabs and foam slabs. NOTE The requirements of the standard may differ from the national legal requirements for the declaration of the products concerned.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13038:2011

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av elektrisk konduktivitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of electrical conductivity

Artikelnummer: STD-82146

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-11-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13038