Standard Svensk standard · SS-EN 12944-3

Gödselmedel och kalkningsmedel - Terminologi - Del 3: Termer relaterade till kalkningsmedel

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12944-3:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12944-3

Gödselmedel och kalkningsmedel - Terminologi - Del 3: Termer relaterade till kalkningsmedel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard definierar termer relaterade till kalkningsmedel. I Annex A finns en förteckning över alla termer som är definierade i denna del av EN 12944 och deras mot-svarighet på franska och tyska.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12944-3

Gödselmedel och kalkningsmedel - Terminologi - Del 3: Termer relaterade till kalkningsmedel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials

Artikelnummer: STD-32465

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-05-17

Antal sidor: 27

Ersätts av: SS-EN 12944-3:2019