Standard Svensk standard · SS-EN 13652

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Extraktion av vattenlösliga näringsämnen och grundämnen

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the routine extraction of water-soluble extractable nutrients and elements (as listed in annex B) in soil improvers or growing media. The method is not applicable to liming materials and preformed materials such as mineral wool slabs and foam slabs. NOTE The requirements of the standard may differ from the national legal requirements for the declaration of the products concerned.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Extraction of water soluble nutrients and elements

Artikelnummer: STD-31901

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 16