Standard Svensk standard · SS-EN 13651

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Extraktion av näringsämnen lösliga i kalciumklorid/DTPA (CAT)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies an extraction method for the routine determination of calcium chloride/DTPA (CAT-method) extractable nutrients and elements (as listed in annex B) in soil improvers or growing media. The method is not applicable to liming materials and preformed materials such as mineral wool slabs and foam slabs. NOTE The requirements of the standard may differ from the national legal requirements for the declaration of the products concerned.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Extraction of calcium chloride/DTPA (CAT) soulble nutrients

Artikelnummer: STD-31900

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 17