Standard Svensk standard · SS-EN 13651

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Extraktion av näringsämnen lösliga i kalciumklorid/DTPA (CAT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13651

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Extraktion av näringsämnen lösliga i kalciumklorid/DTPA (CAT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies an extraction method for the routine determination of calcium chloride/DTPA (CAT-method) extractable nutrients and elements (as listed in annex B) in soil improvers or growing media.
The method is not applicable to liming materials and preformed materials such as mineral wool slabs and foam slabs.
NOTE The requirements of the standard may differ from the national legal requirements for the declaration of the products concerned.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13651

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Extraktion av näringsämnen lösliga i kalciumklorid/DTPA (CAT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Extraction of calcium chloride/DTPA (CAT) soulble nutrients

Artikelnummer: STD-31900

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 17