Standard Svensk standard · SS-EN 16087-1:2020

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av aerob biologisk aktivitet - Del 1: Syreupptagningshastighet (OUR)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16087-1:2020

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av aerob biologisk aktivitet - Del 1: Syreupptagningshastighet (OUR)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method to determine the aerobic biological activity of growing media and soil improvers or constituents thereof by measuring the oxygen uptake rate (OUR). The oxygen uptake rate is an indicator of the extent to which biodegradable organic matter is being broken down within a specified time period. The method is not suitable for material with a content of particle sizes 10 mm exceeding 20 %.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16087-1:2020

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av aerob biologisk aktivitet - Del 1: Syreupptagningshastighet (OUR)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)

Artikelnummer: STD-80019328

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-01-21

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 16087-1:2011