Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17733:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provtagning och provberedning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17733:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provtagning och provberedning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies references to methods for sampling of soil improvers and growing media and sample preparation of soil improvers and growing media for subsequent determination of quality and quantity.
This document is applicable to EU fertilizing products classified as PFC 3, PFC 4 and PFC 7 as long as the main function of the EU fertilizing product is classified as PFC 3 or PFC 4, as specified in the Regulation (EU) 2019/1009 [2].

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17733:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provtagning och provberedning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Sampling and sample preparation

Artikelnummer: STD-80035931

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-06-10

Antal sidor: 12