Standard Svensk standard · SS-EN 61375-3-2

Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) - Provning av överensstämmelse

Status: Gällande

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Dragfordon (45.060.10) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) conformance testing

Artikelnummer: STD-3335358

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-14

Antal sidor: 100