Standard Svensk standard · SS-EN 12663

Järnvägar - Konstruktions- och hållfasthetskrav för vagnskorgar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12663-1:2010 , SS-EN 12663-2:2010

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies

Artikelnummer: STD-28326

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 12663-1:2010 , SS-EN 12663-2:2010