Standard Svensk standard · SS-EN 17064:2019

Linbaneanläggningar - Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Förebyggande och bekämpning av brand

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17064:2019

Linbaneanläggningar - Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Förebyggande och bekämpning av brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard establishes the safety requirements that apply to prevention and fight against fire in cableway installations designed to carry persons.
This standard defines safety principles relating to the prevention of and fight against fires in terms of design, operability and maintainability of cableway installations, and operation and maintenance instructions.
This document supplements the existing standards listed in the foreword exclusively in respect of aspects of fire prevention and firefighting.
This standard does not apply to cableway installations for the transportation of goods nor to lifts.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Bergbanor (45.100) Byggnader Allmänt (91.040.01) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17064:2019

Linbaneanläggningar - Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Förebyggande och bekämpning av brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Linbanor, SIS/TK 263

Internationell titel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire

Artikelnummer: STD-80009356

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-17

Antal sidor: 40