Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15430-2:2012

Utrustning för underhåll av vintervägar och trafikområden - Insamling och överföring av data - Del 2: Protokoll för överföring av data mellan informationsleverantörens server och användarens server

Status: Gällande

Omfattning
The function of this Technical Specification is to combine any vehicle equipment with different board computers to any client application server. The communication interface on vehicle is defined by EN 15430-1:2007+A1:2011. The interface between the information supplier server and the client application server is defined as a specific protocol (flow 3), object of the present Technical Specification. This makes interchangeability possible on both sides of the communication without any restriction in the range of communication technology including memory card, WLAN, GPRS or any other communication media.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter and road service area maintenance equipment - Data acquisition and transmission - Part 2: Protocol for data transfer between information supplier server and client application server

Artikelnummer: STD-85986

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-09

Antal sidor: 28

Finns även på: SIS-CEN/TS 15430-2:2012