Standard Svensk standard · SS-EN 50090-6-1

Installationsbussar - Del 6-1: Gränssnitt - Gränssnitt för informationsutbyte mellan webbplatser

Status: Gällande

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80004612

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-06-13

Antal sidor: 37