Standard Svensk standard · SS-EN 16931-1:2017

Elektronisk fakturering - Del 1: Semantisk datamodell för en elektronisk fakturas basinnehåll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16931-1:2017+A1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16931-1:2017

Elektronisk fakturering - Del 1: Semantisk datamodell för en elektronisk fakturas basinnehåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Tillgång till denna publikation från CEN och SIS sponsras av Europeiska kommissionen.

Användare får använda denna publikation för sekundäranvändning. Härledda tillämpningar, som baseras på eller använder information från denna publikation, ska innehålla en text som är väl synlig för användarna och som klargör att detta är en tillämpning av publikationen och att en sådan återgivning görs med godkännande av CEN och SIS som upphovsrättsinnehavare.

CEN och SIS bär inget ansvar för varken innehållet i eller användningen av härledda tillämpningar och ger inga uttryckta eller underförstådda garantier för något syfte med dessa. I tveksamma fall ska användarna alltid hänvisa till innehållet i den publikation som tillhandahålls av SIS som ger den officiella texten tillgänglig här (sätt in länk till e-nav).

För ytterligare information om användandet av denna publikation och dess sekundäranvändning, vänligen kontakta kundservice på SIS: kundservice@sis.se

Omfattning
This European Standard establishes a semantic data model of the core elements of an electronic invoice. The semantic model includes only the essential information elements that an electronic invoice needs to ensure legal (including fiscal) compliance and to enable interoperability for cross-border, cross sector and for domestic trade. The semantic model may be used by organizations in the private and the public sector for public procurement invoicing. It may also be used for invoicing between private sector enterprises. It has not been specifically designed for invoicing consumers.
This European Standard complies at least with the following criteria:
- it is technologically neutral;
- it is compatible with relevant international standards on electronic invoicing;
- the application of this standard should comply with the requirements for the protection of personal data of Directive 95/46/EC, having due regard to the principles of privacy and data protection by-design, data minimization, purpose limitation, necessity and proportionality;
- it is consistent with the relevant provisions of Directive 2006/112/EC [2];
- it allows for the establishment of practical, user-friendly, flexible and cost-efficient electronic invoicing systems;
- it takes into account the special needs of small and medium-sized enterprises as well as of sub-central contracting authorities and contracting entities;
- it is suitable for use in commercial transactions between enterprises.

Ämnesområden

IT-tillämpningar i kontorsarbete (35.240.20) IT-tillämpningar inom handel (35.240.63)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16931-1:2017

Elektronisk fakturering - Del 1: Semantisk datamodell för en elektronisk fakturas basinnehåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: E-handel, SIS/TK 621/AG 01

Internationell titel: Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

Artikelnummer: STD-8027509

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-21

Antal sidor: 160

Ersätts av: SS-EN 16931-1:2017+A1:2019