Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27701:2019

Säkerhetstekniker - Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter - Krav och vägledning (ISO/IEC 27701:2019, IDT)

Status: Gällande

Detta dokument fastställer krav och ger vägledning för att upprätta, tillämpa, upprätthålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd (LISD) i form av tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter inom organisationens förutsättningar.

Detta dokument fastställer LISD-relaterade krav och tillhandahåller vägledning för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som är ansvariga och ansvarsskyldiga för personuppgiftsbehandling.

Standarden kan tillämpas på organisationer av alla typer och storlekar, inklusive allmänna och privata företag, statliga myndigheter och ideella organisationer, vilka är personuppgiftsansvariga och/eller personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter inom ett LIS.

Omfattning
Detta dokument fastställer krav och ger vägledning för att upprätta, tillämpa, upprätthålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd (LISD) i form av tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter inom organisationens förutsättningar. Detta dokument fastställer LISD-relaterade krav och tillhandahåller vägledning för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som är ansvariga och ansvarsskyldiga för personuppgiftsbehandling. Detta dokument är tillämpligt på organisationer av alla typer och storlekar, inklusive allmänna och privata företag, statliga myndigheter och ideella organisationer, vilka är personuppgiftsansvariga och/eller personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter inom ett LIS. This document specifies requirements and provides guidance for establishing, implementing, maintaining and continually improving a Privacy Information Management System (PIMS) in the form of an extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy management within the context of the organization. This document specifies PIMS-related requirements and provides guidance for PII controllers and PII processors holding responsibility and accountability for PII processing. This document is applicable to all types and sizes of organizations, including public and private companies, government entities and not-for-profit organizations, which are PII controllers and/or PII processors processing PII within an ISMS.

Ämnesområden

Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Integritetsskydd och ID-hantering, SIS/TK 318/AG 51

Internationell titel: Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines (ISO/IEC 27701:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80017961

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-13

Antal sidor: 152