Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)

Status: Gällande

Omfattning
EN ISO/IEC 27000 provides the overview of information security management systems (ISMS). It also provides terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards.

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)

Artikelnummer: STD-80020368

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-02-26

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 27000:2017