Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument ger en översikt över ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den innehåller också termer och definitioner som vanligen används i standardserien LIS. Detta dokument är tillämpligt på organisationer av alla typer och storlekar (t.ex. kommersiella företag, myndigheter, icke-vinstdrivande organisationer). De termer och definitioner som återfinns i detta dokument – inbegriper vanligt förekommande termer och definitioner i standardserien LIS – utgörs inte av samtliga termer och definitioner som förekommer inom standardserien LIS – begränsar inte möjligheten att definiera nya begrepp och skapa nya termer inom standardserien LIS. This document provides the overview of information security management systems (ISMS). It also provides terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This document is applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, notfor- profit organizations). The terms and definitions provided in this document — cover commonly used terms and definitions in the ISMS family of standards; — do not cover all terms and definitions applied within the ISMS family of standards; and — do not limit the ISMS family of standards in defining new terms for use.

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)

Artikelnummer: STD-80020516

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-02-26

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 27000:2017 , SS-ISO/IEC 27000:2018