Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete - Tryckt

Package:
Paket informationssäkerhet

Package: Paket informationssäkerhet

standard ikon pdf 1 pc Information security, cybersecurity and privacy...

standard ikon pdf 1 pc Information security, cybersecurity and privacy...

standard ikon pdf 1 pc Information technology - Security techniques -...

Read more about package Paket informationssäkerhet

Package price: (283.65 EUR) 3 290 SEK

Normal price: (423.48 EUR) 4 912 SEK

You save: (139.83 EUR) 1 622 SEK

Package:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete – PDF

Show more Show less
Scope
Detta dokument ger en översikt över ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den innehåller också
termer och definitioner som vanligen används i standardserien LIS. Detta dokument är tillämpligt på
organisationer av alla typer och storlekar (t.ex. kommersiella företag, myndigheter, icke-vinstdrivande
organisationer).
De termer och definitioner som återfinns i detta dokument
– inbegriper vanligt förekommande termer och definitioner i standardserien LIS
– utgörs inte av samtliga termer och definitioner som förekommer inom standardserien LIS
– begränsar inte möjligheten att definiera nya begrepp och skapa nya termer inom standardserien LIS.

This document provides the overview of information security management systems (ISMS). It also
provides terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This document is
applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, notfor-
profit organizations).
The terms and definitions provided in this document
— cover commonly used terms and definitions in the ISMS family of standards;
— do not cover all terms and definitions applied within the ISMS family of standards; and
— do not limit the ISMS family of standards in defining new terms for use..

Subjects

Information technology, office machines (01.040.35) Information sequrity management systems (04.050) General (35.020) IT Security (35.030)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete - Tryckt

Package:
Paket informationssäkerhet

Package: Paket informationssäkerhet

standard ikon pdf 1 pc Information security, cybersecurity and privacy...

standard ikon pdf 1 pc Information security, cybersecurity and privacy...

standard ikon pdf 1 pc Information technology - Security techniques -...

Read more about package Paket informationssäkerhet

Package price: (283.65 EUR) 3 290 SEK

Normal price: (423.48 EUR) 4 912 SEK

You save: (139.83 EUR) 1 622 SEK

Package:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete – PDF

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title:

Article no: STD-80020516

Edition: 2

Approved: 2/26/2020

No of pages: 72

Also available in: SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Replaces: SS-EN ISO/IEC 27000:2017 , SS-ISO/IEC 27000:2018