Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2017

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)

Status: Valid

Scope
This International Standard provides the overview of information security management systems, and terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This International Standard is applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, not-for-profit organizations). Internationella ledningssystemsstandarder erbjuder en modell för att inrätta och driva ett ledningssystem. Innehållet i denna modell har uppnåtts genom samförstånd mellan internationella experter inom området. ISO/IEC JTC 1/SC 27 upprätthåller en expertkommitté som ägnar sig åt utvecklingen av internationella ledningssystemsstandarder för informationssäkerhet, även känd som standardserien LIS. Genom standardserien LIS kan organisationer utveckla och införa ett ramverk för att hantera säkerheten för sina informationstillgångar, vilket omfattar ekonomisk information, immateriella rättigheter, och anställdas personuppgifter eller information som anförtrotts dem av kunder eller tredje part. Dessa standarder kan också användas för förberedelser för en oberoende bedömning om hur organisationens LIS tillämpas för att skydda informationstillgångarna.

Subjects

Information technology, office machines Management systems Information sequrity management systems General IT Security


Product information

Language: Swedish English

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)

Article no: STD-8025292

Edition: 1

Approved: 2/28/2017

No of pages: 92

Replaces: SS-ISO/IEC 27000:2016 , SS-ISO/IEC 27000:2016