Standard Svensk standard · SS-EN 14974:2006+A1:2010

Gymnastik och Idrottsredskap - Anordningar för brukare av hjulsporter - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14974:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14974:2006+A1:2010

Gymnastik och Idrottsredskap - Anordningar för brukare av hjulsporter - Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard applies to facilities for users of inline-skates, roller skates, skateboards or similar roller sports equipment, as well as BMX cycles (hereinafter referred to as facility/facilities). It specifies general and specific requirements and test methods for facilities used in unsupervised areas. The purpose of this European Standard is to specify the safety requirements, which to a large extent protect users and third parties (e.g. spectators) from hazards when using a facility as intended or as can be reasonably ex-pected. This European Standard is not be applicable for bike-parcours (e.g. dirt tracks).

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14974:2006+A1:2010

Gymnastik och Idrottsredskap - Anordningar för brukare av hjulsporter - Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-74579

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-07-21

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 14974:2006

Ersätts av: SS-EN 14974:2019