Standard Svensk standard · SS-EN 71-12:2013

Leksaker - Säkerhetsregler - Del 12: N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 71-12:2017

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test methods for N-nitrosamines and N-nitrosatable substances for: - toys and parts of toys made from elastomers and intended for use by children under 36 months; - toys and parts of toys made from elastomers and intended to be placed in the mouth; - finger paints for children under 36 months. EXAMPLES Examples of toys made from elastomers are balloons and teethers.

Ämnesområden

Leksaker (97.200.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Leksaker, SIS/TK 392

Internationell titel: Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances

Artikelnummer: STD-98334

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-10

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN 71-12:2017