Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22044:2022

Kommersiella kylare för dryck - Klassificering, krav och provningsvillkor (ISO 22044:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22044:2022

Kommersiella kylare för dryck - Klassificering, krav och provningsvillkor (ISO 22044:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The scope of this European Standard is to define the classification for commercial beverage coolers and to specify their requirements and test methods. This European Standard is applicable to integral refrigeration systems. This European Standard is not applicable to remote and secondary system cabinets.

Ämnesområden

Kyl- och frysutrustning för hushållsbruk (97.040.30) Kylanläggningar för handeln (97.130.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22044:2022

Kommersiella kylare för dryck - Klassificering, krav och provningsvillkor (ISO 22044:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions (ISO 22044:2021)

Artikelnummer: STD-80033540

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-01-24

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 16902:2017