Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15912:2006/A1:2011

Tandvård - Inbäddningsmassor och material för brännmodeller - Tillägg 1: Krav och testmetod för adekvat expansion i typ 1 och typ 2 material (ISO 15912:2006/Amd 1:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15912:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15912:2006/A1:2011

Tandvård - Inbäddningsmassor och material för brännmodeller - Tillägg 1: Krav och testmetod för adekvat expansion i typ 1 och typ 2 material (ISO 15912:2006/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tandvårdsmaterial (11.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15912:2006/A1:2011

Tandvård - Inbäddningsmassor och material för brännmodeller - Tillägg 1: Krav och testmetod för adekvat expansion i typ 1 och typ 2 material (ISO 15912:2006/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tandvård, SIS/TK 327

Internationell titel: Dentistry - Casting investments and refractory die materials - Amendment 1: Requirement and test method for adequacy of expansion of Type 1 and Type 2 materials (ISO 15912:2006/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-81189

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-01

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 15912:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 15912:2016