Standard Svensk standard · SS-EN 556-2:2004

Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 2: Krav på aseptiskt tillverkade medicintekniska produkter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 556-2:2015

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for an aseptically processed medical device to be designated 'STERILE'. NOTE For the purpose of the EU Directive(s) for medical devices (see Bibliography), designating that a medical device is 'STERILE' is only permissible when a validated sterilization process has been applied. Requirements for validation and routine control of aseptic processes are specified in prEN 13824 (in preparation).

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37374

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-09-24

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 556-2:2015